SugarCRM, công ty lớn thứ ba thế giới về CRM, được đầu tư 33 triệu $

Discussion in 'Thông tin Công nghệ' started by suadachanh, May 6, 2013.

  1. suadachanh Administrator

    SugarCRM, công ty cung cấp dịch vụ quản trị khách hàng (CRM) nổi tiếng đã nhận được một khoản đầu tư 33 triệu $ chủ yếu từ New Enterprise Associates (NEA). Theo một nguồn tin không chính thức thì 14 triệu $ trong số đó là thông qua việc bán cổ phần (equity). Tổng cộng SugarCRM đã được đầu tư 79.5 triệu $, trong đó khoảng 60 triệu $ là thông qua bán cổ phần.
    Phần mềm dùng mã nguồn mở, đã được tải xuống hơn 10 triệu lượt, đáp ứng cho hơn 1 triệu người dùng từ hơn 7000 công ty và 192 quốc gia.
    SugarCRM có dòng tiền dương từ quý 4 năm 2010 và doanh thu năm ngoái tăng trưởng 67%, biến CRM thành công ty về CRM đứng thứ 3 thế giới.
    Đối thủ chính của SugarCRM là Salesforce.com, công ty nổi tiếng nhất với dịch vụ CRM trên nền tảng điện toán đám mây, với giá trị vốn hóa thị trường là 22 tỷ $. Các đối thủ lớn khác có thể nêu tên ra là Oracle và SAP.

Share This Page