Hỏi về phần mềm Sugar tại Việt Nam

Discussion in 'Hỏi - Đáp' started by Sala, Nov 16, 2012.

  1. Sala Guest

    Hi mọi người, tôi muốn tìm hiểu về phần mềm SugarCRM tại Việt Nam, vậy mọi người cho tôi thông tin về công ty triển khai giải pháp này. Cảm ơn.
  2. duytran Guest

    Chào bạn Sala,
    Hiện tại bên công ty mình (OnlineCRM) chuyên làm giải pháp này. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại website: http://sugarcrm.com.vn
    Thân

Share This Page